Jacob Anton Fetz - Zarn
fetz


Jacob Anton
30.04.1826
Maria Catherina Zarn

Johann Anton
17.07.1856
Maria Ursula
15.06.1860
Lorenz
01.01.1863
Maria Modesta
04.10.1865